Categories
Story

De Verdwenen Tafel #3

Nog steeds even spoorloos als in de vorige aflevering, zorgt ‘De Verdwenen Tafel #3’ ook vandaag weer voor een sappige brok pulp-fictie.

Nu weet ik tenminste waar ik aan toe ben. De situatie is kristalhelder: mijn tafel is verdwenen.

PROBLEEMSTELLING 
Tafel –> Verdwenen

Intussen is het dinsdagochtend 9u34 en zoals u ziet heb ik de probleemstelling in een schematisch overzicht gegoten. Dit doe ik niet om verwarring te zaaien, wel integendeel, om het overzicht te bewaren.

Het overzicht bewaar ik graag. Vaak doe ik dat met schema’s die ik opstel aan mijn ontbijttafel. Laat nu net die tafel verdwenen zijn. Een problematisch gebeuren voor zowel mijn ontbijt als mijn schema’s.

Op zulke momenten sla ik wel eens aan het kansrekenen. Per slot van rekening is de kans reëel dat mijn tafel ooit zal terugkeren. Dit terwijl de kans dat een tafel plots verdwijnt quasi nihil is. Sterker nog, je zou zeggen: die kans is geheel nihil. Maar dat lijkt me voorbarig.

Er is mijns inziens altijd een minuscule kans dat een object zichzelf neutraliseert of kwantumgewijs verspringt naar een parallel universum. Die interuniversale kwantumparallellokans ligt rond de 0,000001 percent. Dat is niet nihil. Vrijwel nihil, ja, of zelfs nagenoeg nihil, dat kan je zeggen, maar de term ‘geheel’ lijkt me hier in de context van nihil toch uit den boze.

Nihil is trouwens een album van de groep KMFDM en het lijkt me werkelijk een kakplaat.

Just write what you're thinking right now!