Categories
Story

De Verdwenen Tafel #5

Alles zou bij deze in een definitieve plooi vallen. Dat is mij zo verteld en dat durf ik blindelings te geloven. Maar wanneer is een plooi eigenlijk definitief? En daarbij aansluitend, als je een naam zoekt voor een personage, en je kiest voor Yves, en die keuze ligt 100% vast, kan je dan zeggen dat de keuze definityves is?

Ik weet het niet. Maar een plooi is voor mij iets dat vraagt om ontplooiing. Niet dat ik bij het zien van een plooi meteen denk ‘Oh nee, een plooi’, maar ontplooiing lijkt me toch het uiteindelijke doel, de raison d’être van de plooi. Van dit verhaal kan je overigens moeilijk zeggen dat het zich ontplooit.

Tot nu dus, want ik kan met groot genoegen melden dat mijn tafel is wedergekeerd. Dat merkte ik vanochtend, toen mijn krant een dikke meter boven de vloer bleef zweven. Bij nadere inspectie bleek mijn papieren rakker ondersteund door een tafelblad, op zijn beurt bediend door vier tafelpoten en op die manier dus vormende de ‘tafel’ waarvan reeds enkele dagen sprake.

Waar dat grapje nu ineens vandaan kwam is moeilijk te vatten, maar ik verheugde me ten zeerste op deze plotse terugkeer. Volgend op de geheelverdwijning waarvan eerder sprake, heb ik het in deze context graag over een plotse wiedererscheinung des tafels. En wat voor een!

De blijheid die me overviel was van korte duur want ik stootte mijn rechterknie hoegenaamd hard tegen de tafelpoot bij het finaliseren des ontbijts. Vanaf morgen ontbijt ik dus met knielappen en wat ik met de tafel zal aanvangen is voorlopig koffiedik kijken… Misschien koop ik wel een plooitafel.

Categories
Story

De Verdwenen Tafel #4

Ik zeg niet graag aan mensen dat mijn tafel verdwenen is. Niet dat ik er beschaamd over ben. Maar de reacties zijn vaak ietwat smalend, vanuit de hoogte. Alsof zij nooit een tafel zouden kwijtspelen.

Ergens snap ik dat natuurlijk, want een tafel is een relatief groot object om zomaar te verdwijnen. Er zijn dingen die je makkelijker uit het oog verliest. Een sok bijvoorbeeld. Daar hoef je je niet voor te schamen.

“Dju, ik ben een sok kwijt.” Ja, dat klinkt inderdaad niet abnormaal. Zeer herkenbaar zelfs. “Die duikt wel weer op”, repliceer je dan, of “heb je al in je hol gekeken?” als je geen manieren hebt.

Een sok kan technisch gezien in je hol verdwijnen, een tafel natuurlijk niet. Die optie kan ik dus onmiddelijk schrappen. Alweer een stapje verder.


Reeds verschenen in deze serie:

De Verdwenen Tafel #1
waarin de verteller zeer vroeg opstaat

De Verdwenen Tafel #2
waarin de verteller beseft dat zijn tafel verdwenen is

De Verdwenen Tafel #3
waarin gezocht wordt naar een oorzaak

De Verdwenen Tafel #4
waarin naarstig rond de pot wordt gedraaid

Nog te verschijnen in deze serie:

De Verdwenen Tafel #5
waarin alles in een definitieve plooi valt

Categories
Story

De Verdwenen Tafel #3

Nu weet ik tenminste waar ik aan toe ben. De situatie is kristalhelder: mijn tafel is verdwenen.

PROBLEEMSTELLING 
Tafel –> Verdwenen

Intussen is het dinsdagochtend 9u34 en zoals u ziet heb ik de probleemstelling in een schematisch overzicht gegoten. Dit doe ik niet om verwarring te zaaien, wel integendeel, om het overzicht te bewaren.

Het overzicht bewaar ik graag. Vaak doe ik dat met schema’s die ik opstel aan mijn ontbijttafel. Laat nu net die tafel verdwenen zijn. Een problematisch gebeuren voor zowel mijn ontbijt als mijn schema’s.

Op zulke momenten sla ik wel eens aan het kansrekenen. Per slot van rekening is de kans reëel dat mijn tafel ooit zal terugkeren. Dit terwijl de kans dat een tafel plots verdwijnt quasi nihil is. Sterker nog, je zou zeggen: die kans is geheel nihil. Maar dat lijkt me voorbarig.

Er is mijns inziens altijd een minuscule kans dat een object zichzelf neutraliseert of kwantumgewijs verspringt naar een parallel universum. Die interuniversale kwantumparallellokans ligt rond de 0,000001 percent. Dat is niet nihil. Vrijwel nihil, ja, of zelfs nagenoeg nihil, dat kan je zeggen, maar de term ‘geheel’ lijkt me hier in de context van nihil toch uit den boze.

Nihil is trouwens een album van de groep KMFDM en het lijkt me werkelijk een kakplaat.